κρούπετα

κρούπετα
κρούπετα, τὰ (Α)
κρούπεζαι*.
[ΕΤΥΜΟΛ. Παρλλ. τ. τής λ. κρούπεζαι (αἱ), του οποίου το επίθημα είναι ανερμήνευτο].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • PEDICULA — Latinis videntur fuisse dicta, quae Graecis Ποδαρουλια, vel Γ῾ποπόδια, scabella, quo nomine sandalia lignea veniebant, quibus in Choris et saltationibus Veteres olim usi fuêre. Uti enim hodie in Musicis con centibus, ab eo qui reliquis una… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”